قیمت بلیط تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۱/۲۷ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۷۰۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ تومان (سیصد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۲۱۹۲۰۰۰ تومان (دو میلیون و صد و نود و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز