قیمت بلیط تهران به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۹/۲ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۹۵۰۰۰ تومان (نود و پنج هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۵۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۵:۳۵ به مبلغ ۱۷۲۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز