قیمت بلیط تهران به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۹/۲ به شرح زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۵۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۱۲۱۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۵:۳۰ به مبلغ ۲۲۵۰۰۰ تومان (دویست و بیست و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز