نرخ بلیط تهران به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۱۰/۷ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۱۰ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۷:۴۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۱:۱۵ به مبلغ ۲۲۵۰۰۰ تومان (دویست و بیست و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز