قیمت بلیط تهران به اهواز برای تاریخ ۹۶/۶/۲ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۴۵ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر تور در ساعت ۰۶:۵۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۱۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز