نرخ پرواز تهران به ایرانشهر برای تاریخ ۹۶/۷/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۸:۵۰ به مبلغ ۴۵۸۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز