نرخ پرواز تهران به ایروان برای تاریخ ۹۷/۳/۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۵:۵۰ به مبلغ ۷۷۰۰۰۰ تومان (هفتصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز