قیمت بلیط تهران به ایروان برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ های ۴۷۰۰۰۰ تومان (چهارصد و هفتاد هزار تومان) و ۵۹۰۰۰۰ تومان (پانصد و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز