نرخ پرواز تهران به ایروان برای تاریخ ۹۶/۱۰/۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۴۶۹۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز