نرخ پرواز تهران به ایروان برای تاریخ ۹۷/۵/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۲:۳۵ به مبلغ ۱۳۷۴۰۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و هفتاد و چهاره هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز