قیمت بلیط تهران به ایلام برای تاریخ ۹۶/۶/۱۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز تهران به ایلام برای تاریخ ۹۶/۶/۱۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۴۰ به مبلغ ۲۵۹۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و نه هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۵۰ به مبلغ ۲۵۹۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز