نرخ پرواز تهران به اسلام برای تاریخ ۹۷/۸/۸ به صروت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۶:۲۵ ۲۵۱۰۰۰ تومان می باشد.