نرخ بلیط تهران به باتومی برای تاریخ ۹۶/۶/۲ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۹۴۱۰۰۰ تومان (نهصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز