نرخ پرواز تهران به باتومی برای تاریخ ۹۶/۶/۸ به صورت چارتری با هواپیمایی جرجیا (گرجستان) در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۸۶۰۰۰۰ تومان (هشتصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز