نرخ پرواز تهران به باتومی برای تاریخ ۹۷/۵/۹ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۵:۱۵ به مبلغ ۱۵۱۱۰۰۰ تومان (یک میلیون و پانصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز