قیمت بلیط تهران به بانکوک برای تاریخ ۹۶/۶/۱۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ های ۱۴۳۴۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و سی و چهار هزار تومان) و ۲۲۰۲۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز