نرخ پرواز تهران به بانکوک برای تاریخ ۹۶/۹/۱۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۱:۴۵ به مبلغ های ۱۲۲۶۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست و بیست و شش هزار تومان) و ۲۲۰۲۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز