نرخ پرواز تهران به بانکوک برای تاریخ ۹۶/۲/۳ (ویژه مبعث) با هواپیمایی ماهان به صورت سیستمی در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ ۱۲۹۹۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست و نود و نه هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۲۲۰۲۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز