نرخ پرواز تهران به بانکوک برای تاریخ ۹۷/۳/۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۲:۵۰ به مبلغ ۱۴۵۴۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و پنجاه و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز