نرخ پرواز تهران به باکو برای تاریخ ۹۶/۶/۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ های ۶۴۳۰۰۰ تومان (ششصد و چهل و سه هزار تومان) و ۱۰۶۶۰۰۰ تومان (یک میلیون و شصت و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز