نرخ پرواز تهران به باکو برای تاریخ ۹۶/۲/۲۱ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۳۶۰۰۰۰ تومان (سیصد و شصت هزار تومان) و به صورت سیستمی با همین هواپیمایی در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۴۴۶۰۰۰ تومان (چهارصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز