نرخ پرواز تهران به باکو برای تاریخ ۹۶/۴/۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۰۹۰۰۰۰ تومان (یک میلیون و نود هزار تومان) و در همین ساعت به صورت چارتری به مبلغ ۴۰۶۰۰۰ تومان (چهارصد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز