نرخ پرواز تهران به بجنورد برای تاریخ ۹۶/۱۰/۱۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۱۰ به مبلغ ۱۸۲۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز