نرخ پرواز تهران به بجنورد برای تاریخ ۹۶/۵/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۲۰۳۰۰۰ تومان (دویست و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز