قیمت پرواز تهران به بجنورد برای تاریخ ۹۶/۲/۳ با هواپیمایی آسمان به صورت سیستمی در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۱۸۲۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز