نرخ پرواز تهران به بروکسل برای تاریخ ۹۶/۸/۲۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ ۱۱۰۳۰۰۰ تومان (یک میلیون و یکصد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز