قیمت بلیط تهران به بروکسل برای تاریخ ۹۶/۱۰/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ ۱۱۰۴۰۰۰ تومان (یک میلیون و یکصد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز