[charter724]

قیمت بلیط تهران به بغداد برای تاریخ ۹۶/۸/۱ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ های ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) و ۶۲۱۰۰۰ تومان (ششصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

امکان خرید و یا رزرو بلیط آفری تهران به بغداد در سایت آنیل پرواز

لذت پرواز با آنیل پرواز