نرخ پرواز تهران به بغداد برای تاریخ ۹۶/۱۲/۲۳ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۱:۳۰ به مبلغ ۴۱۱۰۰۰ تومان (چهارصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۵۹۶۰۰۰ تومان (پانصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز