قیمت بلیط تهران به بغداد برای تاریخ ۹۷/۲/۲۵ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۵۵

به مبلغ ۳۸۹۰۰۰ تومان (سیصد و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.

مبلغ های ارزان بلیط تهران بغداد در سایت آنیل پرواز

لذت پرواز با آنیل پرواز