نرخ پرواز تهران به بلگراد برای تاریخ ۹۷/۵/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۵۰ به مبلغ ۱۶۶۶۰۰۰ تومان (یک میلیون و ششصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز