نرخ پرواز تهران به بلگراد برای تاریخ ۹۷/۵/۳۱ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۴۴۰۱۰۰۰ تومان (چهار میلیون و چهارصد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز