قیمت بلیط تهران به بمبئی رای تاریخ ۹۶/۱۲/۲۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۱۵ به مبلغ ۱۴۱۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و هفده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز