قیمت بلیط تهران به بم برای تاریخ ۹۶/۲/۱۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۲۸۳۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز