نرخ پرواز تهران به بم برای تاریخ ۹۶/۹/۱۴ به صورت سیستیم با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۰:۲۵ به مبلغ ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز