نرخ پرواز تهران به بم برای تاریخ ۹۷/۳/۲۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۳۱۲۰۰۰ تومان (سیصد و دوازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز