نرخ پرواز تهران به بم برای تاریخ ۹۶/۹/۳۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۳۷۲۰۰۰ تومان (سیصد و هفتاد و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز