نرخ پرواز تهران به بندعباس برای تاریخ ۹۶/۳/۷ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، به صورت سیستمی در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۶۹۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) ، به صورت سیستمی در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۲۱۶۰۰۰  تومان (دویست و شانزده هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۹:۲۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) و ۴۱۷۰۰۰ تومان (چهارصد و هفده هزار تومان) ، در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۲۷۴۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و چهار هزار تومان) و ۴۱۷۰۰۰ تومان (چهارصد و هفده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۳۰ به مبلغ ۲۱۶۰۰۰ تومان (دویست و شانزده هزار تومان) و ۴۸۹۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

توجه

این اطلاع رسانی در تاریخ پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ منتشر شده برای مشاهده قیمت های جدید و رزرو بلیط در تاریخ دلخواه روی لینک زیر کلیک نمایید