نرخ پرواز تهران به بندرعباس برای تاریخ ۹۶/۲/۲۹ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۲۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) ،
  به صورت چارتری در ساعت ۰۶:۳۵ به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ های ۱۶۴۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و چهار هزار تومان)
  و ۴۱۷۰۰۰ تومان (چهارصد و هفده هزار تومان)،
  در ساعت ۱۹:۲۰ به مبلغ های  ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان)
  و ۴۱۷۰۰۰ تومان (چهارصد و هفده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساهت ۱۸:۵۵ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۶:۱۰ به مبلغ ۲۱۰۰۰۰ تومان (دویست و ده هزار تومان)
  و به صورت سیستمی در ساعت ۱۶:۱۰ به مبلغ ۲۵۸۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و هشت هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۳۵ به مبلغ ۲۱۶۰۰۰ تومان (دویست و شانزده هزار تومان)
  و به صورت چارتری در ساعت ۱۸:۳۵ به مبلغ ۳۳۰۰۰۰ تومان (سیصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۴۰ به مبلغ های ۲۳۴۰۰۰ تومان (دویست و سی و چهار هزار تومان)
  و ۴۸۹۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.

پایینترین قیمت بلیط تهران بندرعباس را در سایت ما ببینید.

لذت پرواز با آنیل پرواز

 

توجه

این اطلاع رسانی در تاریخ چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ منتشر شده برای مشاهده قیمت های جدید و رزرو بلیط در تاریخ دلخواه روی لینک زیر کلیک نمایید