نرخ پرواز تهران به بندرعباس برای تاریخ ۹۶/۲/۲۹ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۲۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) ، به صورت چارتری در ساعت ۰۶:۳۵ به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ های ۱۶۴۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و چهار هزار تومان) و ۴۱۷۰۰۰ تومان (چهارصد و هفده هزار تومان)، در ساعت ۱۹:۲۰ به مبلغ های  ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) و ۴۱۷۰۰۰ تومان (چهارصد و هفده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساهت ۱۸:۵۵ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۶:۱۰ به مبلغ ۲۱۰۰۰۰ تومان (دویست و ده هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۶:۱۰ به مبلغ ۲۵۸۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و هشت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۳۵ به مبلغ ۲۱۶۰۰۰ تومان (دویست و شانزده هزار تومان) و به صورت چارتری در ساعت ۱۸:۳۵ به مبلغ ۳۳۰۰۰۰ تومان (سیصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۴۰ به مبلغ های ۲۳۴۰۰۰ تومان (دویست و سی و چهار هزار تومان) و ۴۸۹۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

 

توجه

این اطلاع رسانی در تاریخ چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ منتشر شده برای مشاهده قیمت های جدید و رزرو بلیط در تاریخ دلخواه روی لینک زیر کلیک نمایید