نرخ پرواز تهران به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۲/۱۱ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۴۵ به مبلغ ۱۰۳۰۰۰ تومان (یکصد و سه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۵:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۳۰به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز