نرخ پرواز تهران به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۹/۱۲ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۴۵ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۲۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۱۵ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۱۵ به مبلغ ۲۹۴۰۰۰ تومان (دویست و نود و چهار هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ۱۱ساعت ۰۶:۱۵ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

برای خرید آنلاین و ارزان بلیط تهران به بوشهر به سایت اینترنتی ما مراجعه نمایید.

لذت پرواز با آنیل پرواز