قیمت بلیط تهران به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۶/۱۴ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ ۱۵۴۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و چهار هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ های ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) و ۲۱۶۰۰۰ تومان (دویست  شانزده هزار تومان) و در ساعت ۰۵:۳۰ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.

پرواز لحظه آخری تهران به بوشهر

لذت پرواز با آنیل پرواز