نرخ پرواز تهران به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۲/۲۴ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۵۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۹:۲۵ به مبلغ های ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) و ۳۰۴۰۰۰ تومان (سیصد و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۰۶:۱۰ به مبلغ ۱۷۷۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

توجه

این اطلاع رسانی در تاریخ جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ منتشر شده برای مشاهده قیمت های جدید و رزرو بلیط در تاریخ دلخواه روی لینک زیر کلیک نمایید