قیمت بلیط تهران به بیرجند برای تاریخ ۹۶/۲/۳۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۲۰ به مبلغ های ۱۷۷۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هفت هزار تومان) و ۳۰۴۰۰۰ تومان (سیصد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز