قیمت بلیط سیستمی تهران به بیرجند برای ۹۷/۸/۱ در ساعت ۰۵:۴۵ ۲۹۴۰۰۰ تومان هست.