قیمت بلیط تهران به بیرجند برای تاریخ ۹۶/۶/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۲۵ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به بیرجند در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۲۷۴۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز