بلیط تهران بیرجند در تاریخ ۴ آذر با شرکت هواپیمایی ایران ایر به مبلغ ۳۷۵۰۰۰ تومان هست.