قیمت بلیط تهران به بیرجند برای تاریخ ۹۶/۱۰/۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۴:۴۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به بیرجند در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۹:۱۵ به مبلغ ۲۴۸۰۰۰ تومان (دویست و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز