قیمت بلیط تهران به بیروت برای تاریخ ۹۶/۶/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ های ۸۶۹۰۰۰ تومان (هشتصد و شصت و نه هزار تومان) و ۱۵۶۹۰۰۰ تومان (یک میلیون و پانصد و شصت و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز