نرخ پرواز تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۱۰/۱ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در  ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۴۳۱۰۰۰ تومان (چهارصد و سی و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۷۶۱۰۰۰ تومان (هفتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به تفلیس برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۸۰۱۰۰۰ تومان (هشتصد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز